2008

VÍTEJME V LEPŠÍCH ČASECH!

Jupiter přichází s novými možnostmi poznání, s rozšířením moudrosti, pozitivity a štědrosti,rozšířením vědomí posvátného rozměru naší existence.V saturnském roce sedm jsme se pustili všeho, na čem jsme lpěli, abychom se mohli otevřít novému, jinému, běžným rozumem nepostihnutelnému v uranicko-jupiterském roce osm,roce svobody a hlubinných nezvratných změn, roce kvantového skoku. Vše doposud neslučitelné se spojuje, spojují se zdánlivé protiklady, spojují se podobně smýšlející bytosti, spojují se muži se ženami, ideály se stávají realitou… Doposud chaoticky poletující myšlenky se skládají do harmonických obrazců, do mandal, jejichž středem můžeme projít dále a prožít to, o čem jsme doposud jen snili či hovořili, co jsme tušili, co jsme si představovali.

Saturn v trigonu ke Slunci

Pro ty, kdo jsou již vědomě na Cestě Ducha bude 2008 rokem možného uskutečnění nejvyšších, skutečně bytostných cílů a počátkem realizace prospěšných projektů. Pro ostatní je to možnost na tuto cestu vstoupit a udělat první kroky, udělat reálné užitečné věci třeba pro své zdraví, pro své tělo, duši, mysl...

Luna ve Vahách

2008 je rokem „svobodné volby“ . Zůstaneme ve stavu sladké nevědomosti u svých standartů a zvyků na povrchu mysli či se vydáme do hlubin nevědomí prozkoumat, z čeho to vlastně máme strach?

Uran v trigonu k Černé luně ve Štíru

Osvobodíme-li se od strachu ze vztahu, můžeme žít ve svobodě, lásce a vzájemnosti, osvobodíme-li se od strachu z peněz, můžeme žít v přiměřené pro nás hojnosti, osvobodíme-li se od strachu ze smrti, můžeme skutečně naplno prožívat život v těle Nové a nové strachy se mohou stále objevovat, jako znovu narůstající useknuté hlavy pohádkových draků. Tak dlouho, dokud nás to bude bavit, dokud si neuvědomíme, že draci neexistují.

Vzestupný lunární uzel ve Vodnáři

Cesta skutečně vede ke svobodě, svobodě skrze hlubinné odpoutání a prožitek Jednoty, který už nám nikdo nemůže vzít. Síla je ve spojení – meditující skupiny bytostí přijímají kosmicou energii, rozlévající se poté na města, země, celou planetu…

Venuše v prvním stupni Střelce

Ať se děje cokoliv, vždy je tu pro nás přítomna láska jako dar, láska jako to, čím jsme obdarováni, protože sami dáváme. Láska jako světlo, které svítí z daleké-blízké budoucnosti jako naděje, že se muži a ženy konečně setkají jako bozi a bohyně, že se setkají jak nahoře tak i dole, na úrovni těl, na úrovni svých bytostných vědomí, na úrovni srdcí…

Opozice Marsu v Blížencích a Pluta s Jupiterem ve Střelci

A toto vše nechť se stane naší každodenností, proudí naším tělem, vyzařuje jako léčivá síla našima rukama, dává sílu vůle naším krokům…

Klíčová data roku:
21.1. – trigon Jupitera a Saturna nabízí uplatnění individuálních cílů ve společnosti, možnost propojit a vyrovnat tendenci k šetrnosti s potřebou užívat se hojnosti a dostatku. Nastavme si v těchto dnech konečně jasně a přesně své potřeby, udělejme si pořádek v těle, v práci, ve financích i v životě a vykročme směle vpřed, nezatíženi zbytečnými dluhy, závazky ani kilogramy.
26.1. – tranzit Pluta do Kozoroha /až do 15.6/ je významným momentem, pravděpodobně přinese celému lidstvu mobilizaci skrze uvědomění si konečnosti přírodních energetických zdrojů a extremní podmínky vedoucí k přehodnocení toho, co je potřeba k životu v lidském těle na planetě Zemi ve 21.století. Doufejme, že mocné otřesy ekonomicko-ekologické stability přinesou co nejméně utrpení a spíše maximální koncentraci osvícených hlav na tato témata. Definitivně vstupuje Pluto do Kozoroha na dalších zhruba patnáct let již 27.11.2008!
29.4. – konjunkce Neptuna se vzestupným lunárním uzlem ve Vodnáři přináší posílení skupinové energie a přímo raketový start pro všechny, kdo jsou otevřeni kontaktu s neviditelným světem a rozvíjení takzvaných nadpřirozených schopností. Období zvláště vhodné ke skupinovým meditacím a započetí prospěšných alternativních projektů! Pokud pro nás meditace není únikem z neutěšené reality a vstupujeme do tohoto stavu v radosti a sebepřijetí /sestupný uzel ve Lvu/, pak můžeme snést z nebeských výšin mnoho užitečného.
4.11.2008 – Uran v Rybách v opozici k Saturnu v Panně.  Náročné období, během nějž může docházet k nečekanému vypínání všeho, co si lidstvo pracně mravenčí pílí a materialistickým umem vybudovalo, třeba jeho ekonomicko-kybernetických systémů. Velká výzva pro oficiální vědu a medicínu i pro materialisty v nás samých k přijetí jiného, spirituálního rozměru existence…

ŠŤASTNOU CESTU NEJEN ROKEM 2008 TÍMTO PŘEJI VÁM VŠEM!

 

Alita Zaurak