2009 – ROK USKUTEČNĚNÍ

 

 

Rok 2009 přináší mocnou energetizující vlnu celkového povzbuzení a obnovy.

Rok spojený s planetou Mars je ve znamení aktivity, rozhodnosti, odhodlání začínat a uskutečňovat vše, co může přinést nám i ostatním významný posun, proměnu a probuzení.

 

Všechno, co jsme odkládali, k čemu jsme se dlouho nemohli odhodlat můžeme vykonat právě nyní, v roce 9!

 

Devítka je číslem Neptuna, je to poslední číslo v řadě, zakončení cyklu. Vliv Neptuna nás otevírá k vnímání jemnohmotných světů, ztišuje k meditativním stavům, prožitkům jednoty a všeobjímající lásky. Můžeme uskutečnit pouze to, k čemu jsme vedeni nikoliv svým egem, sobectvím, pomíjivými žádostmi, ale spíše nebeskou inspirací, vedením shůry.

Ocitáme se v bodě, kdy konec se spojuje s novým počátkem. V roce 9 začneme zakončovat a budeme mít dost sil osvobodit se od svých připoutaností, od lpění na všem zastaralém, přežitém a přízemním, budeme mít dost sil odpoutat se, doslova odlepit se od země a vydat se na cestu sami za sebe, jako kosmičtí poutníci, sdělující a realizující bez obav svá poselství…

 

 

Mars symbolizuje odpradávna bojovnost, sílu, odhodlanost, ovšem i násilí, agresi a neštěstí jimi způsobené. Jistě bude tento rok v něčem snazší pro znamení s výrazně vyjádřeným Marsem – Berany, Štíry, Kozorohy a všechny ty, v jejichž horoskopech je Mars v těchto znameních umístěn. Pro spíše citlivá, ženská, výrazně nemarsická znamení  Býka, Vah, Raka či zrozence s Marsem v těchto znameních může tento rok znamenat vědomé uchopení a doplnění si těchto kvalit. Naučí se nebát se konfliktu, nepotlačovat zlobu, obhájit si svá práva, projevit své zájmy, vytyčit jasně své hranice. Stejně tak je tu však nebezpečí zvýšené agrese a konfliktnosti. Mohou nastat dramatické situace, v nichž se projeví po celých sedm uplynulých let shromažďovaná zloba a frustrace. Stejně tak však můžeme plně realizovat to, k čemu jsme sedm let hromadili síly, poznatky a zkušenosti. Záleží na nás, na našem umění boje, umění vládnutí svými energiemi, jak elegantně a smysluplně naplníme možnosti tohoto roku…

 

Sám Mars se ocitá v okamžiku začátku roku 9 ocitá ve znamení Kozoroha, ve své exaltaci. Energie tedy bude zaměřena vzhůru, ať už v duchovním či světském smyslu. Ke svému cíli dojdou ti, kdo dlouho a trpělivě překonávali překážky, získávali zkušenost v náročných situacích, neztráceli či dokázali znovu nalézat víru v sebe sama a vyšší smysl veškerého dění.

Mars v Kozorohu je budovatel, horolezec, ve společnosti je zkušeným vůdcem, moudrým rádcem. Rozhodně se nepouští do žádných zmatených krátkodobých aktivit, je soustředěný a postupuje krok za krokem ke svému cíli.  Spojení s transpersonální planetou Pluto vypovídá o velmi dlouhé cestě, o cestě za hranice ega, běžné pomíjivé osobnosti. Spojují se dvě planety vůle, vůle nižší každodenní a vůle vyšší, nadlidské…

 

 

Po nějakou dobu může být naše vůle a vytrvalost na cestě k cíli zatemněny vlivem Černé luny, která se spojí s Plutem přesně 23.1.2009 a ve znamení Kozoroha setrvá do konce září.

Můžeme zapochybovat o smysluplnosti svého úsilí, avšak pokud projdeme těmito zkouškami a svody a budeme na nich pracovat, můžeme zmírnit i negativní dopad tohoto tranzitu na  představitele moci světské moci.

 

Bílá luna se nalézá ve znamení Ryb a napomáhá všem, kdo si přejí spočinout ve stavu meditace a prožitku hluboké mystické zkušenosti.  Ve znamení Ryb setrvá do poloviny dubna. Přesné spojení Bílé Luny s Uranem napomáhající osvobození se od karmické zátěže minulosti skrze lásku a odpuštění nastává 11.2.2009…

 

 

Pluto poprvé vstoupil do |Kozoroha již v lednu 2008 a v listopadu 2008 definitivně na celých následujících 15 let. V tomto období je slovo krize, které moudřejší nahrazují transformací, stále častěji používáno…

Pluto představuje mocnou sílu, která napomůže lidstvu přeuspořádat žebříček hodnot ať už po dobrém či po zlém. Po období Pluta ve Střelci docházelo k mocnému rozšíření a idealismu, které je nyní střídáno omezením a návratem ke kořenům a reálným energetickým zdrojům.

Transpersonálně zaměření jedinci tak mohou zažívat mocné posuny na své cestě k pravdě, pro mnohé může toto přechodné období však znamenat otřes, ztrátu stability a navyklých jistot. Hračky, se kterými jsme si doposud vesele hráli nám jsou odebírány. Je čas dospět a uvidět  stav svého života, těla, planety takový, jaký je, přijmout zodpovědnost a pustit se do práce…

 

Sám vládce Kozoroha Saturn se již druhým rokem nalézá ve znamení Panny. Naše pozornost je tedy naléhavě směřována k doléčení nemocí, očistě, vystřízlivění a detailní péče o své tělo jako nástroj transformace.

Vládkyně Panny Prozerpina je ve znamení Štíra. Nadále a mnohem efektivněji se budeme učit vnímat své tělo jako energii, se kterou se můžeme pracovat a tvořit. Tak můžeme zvládnout strach ze smrti, připoutanost k fyzickému světu a podléhání manipulaci „matrixu“…

 

 

Saturn v dlouhodobé opozici s Uranem, která bude přesně 5.2. a 15.9. může představovat jednu z nejproblémovějších konstelací roku – systematické úsilí Saturna v Panně může být vypínáno náhlými výpadky Urana v Rybách, podléhání nejrůznějším iluzím a závislostem. A naopak – meditativní odpoutání bude narušováno  lpěním na detailech a otrockou připoutaností ke každodenním starostem. Pokud se nám někdy zdá, že jsme spadli z hory, na kterou jsme se tak pracně vyšplhali, že se nám rozpadl domeček z karet, který jsme tak dlouho pečlivě budovali a můžeme začít znova, pak nezoufejme a dopřejme si při další práci či šplhání více svobody a nadhledu… 

 

Mars se ve znamení Kozoroha nalézá mezi dalšími mužskými planetami jogínem Plutem a tvůrcem Sluncem.

Úkolem  mužů tedy bude celkové zpevnění se, jednoznačné nasměrování a reálné uskutečnění svého tvůrčího potenciálu. V extremních, kritických situacích budou moci projevit rozhodnost, vytrvalost a odvahu a posílit tak své sebevědomí.

 

Venuše se ocitá ve Vodnáři, ve spojení s archetypy vyšší ženskosti mateřskou Lunou a všeobjímajícím Neptunem.

Jestliže muži se mají usebrat k činu, ženy se budou odpoutávat od traumatizujících zkušeností minulosti, procházet velkou emocionální proměnou a revolucí, osvobozovat se od svých závislostí a lpění na tradičních podobách vztahů a ženské role i podoby.

 

Muži  realizují svůj potenciál, své sny na zemi, ženy je inspirují jako kosmické bytosti…

 

Tak dochází k podivuhodnému jevu, k vyrovnání obou základních energií muže a ženy a zároveň jejich posunu, transformaci na vyšší úroveň. To však může být doprovázeno i bolestí, rozchody a zdánlivými ztrátami. Vodnář i Kozoroh jsou strohá nekompromisní znamení – nic pro ně není důležitější než žít v souladu s Pravdou.  Mnohá partnerství tak budou procházet velkými zkouškami a je třeba si připravit do zásoby značnou dávku moudrosti, tolerance a nezávislosti.

 

 

Již v prvních dnech roku, přesně 6.1 přejde do znamení Vodnáře Jupiter, planeta velkého štěstí, rozšiřující a nabízející nové možnosti, vedoucí nás k moudrosti a pochopení a schopnosti stejně tak i  pomáhat ostatním. Po ročním přebývání Jupitera v Kozorohu, kdy naše ideály byly tvrdě prověřovány v praxi, se mohou těšit na Jupiterovy dary všichni ti, kdo se nebojí změn, nových přístupů a využívají je ve své práci s lidmi. Obzvláštní Jupiterovu přízeň si tak budou užívat astrologové, homeopati, regresní terapeuti a další představitelé alternativního životního stylu…

 

 

Vodnář je již druhým rokem evolučním znamením, nalézá se v něm vzestupný lunární uzel, který se 12.2 2009  setká s Jupiterem. Tento den je středobodem zhruba 14 denního období, během nějž se můžeme obzvláště zaměřit  na realizaci možná již mnoho let připravovaných projektů spojených především s ekologií a novým přístupem k bydlení. Jupiter ve Vodnáři bude po celý rok napomáhat tomu, aby se setkali ti, kdo se mají setkat a spojili své schopnosti a zkušenosti do smysluplného celku…

 

 

Na jaře přesně 28.5, poté v létě přesně 10.7 a na konci roku 21.12 se Jupiter spojí s Neptunem. Tyto dvě spřízněné planety se prolnou a vytvoří v těchto obdobích obzvláště příznivou atmosféru pro kolektivní meditace silně ovlivňující společenské dění. Vylaďme se v tyto dny na velké proměny, nebojme se otevřít se nebi, přijmout pomoc a inspiraci, spojovat se do skupin podobně smýšlejících a vnímajících bytostí.

Nové, svobodné chápání spirituality neomezené církevními a jinými dogmaty, poodhalení opony mezi námi a duchovním světem, osvícené okamžiky jako příslib Nového věku…

 

Celkově jsou v horoskopu roku 9 vyjádřena v největší míře znamení stařecká, především asketický Kozoroh a Vodnář, ptající se nejvíce ze všeho po smyslu svého bytí. I ti, kdo jsou zrozeni v těchto znameních – Kozorozi, Vodnáři a Ryby, mohou prožívat díky extremnímu obsazení transpersonálními planetami mimořádně silné změny. Děti, narozené v tomto roce budou jednoznačně a nekompromisně zaměřeny na realizaci svých poselství, budou moudrými vůdci, neformálními přátelskými učiteli…

 

Kozoroh a Vodnář představují zemský a vzdušný živel v posledních stadiích rozvoje.

Most mezi nebem a zemí, most k našemu duchovnímu domovu, který již tolik let budujeme se stává stále reálnějším…

 

 

Mnoho sil na cestě ke znovusjednocení,

radost z každého vědomého kroku

 

přeje všem

 

Alita Zaurak

 

www.mandalia.cz

výklad horoskopu, přednášky, meditace, cestování

kontakt: mandalia@mandalia.cz, tel. 603366249

 

Mras

 

 

Doporučení:

 

-         vyjasněte si, kolik máte sil, času a energie, nakolik jste schopni započaté záležitosti a projekty uskutečnit.

-         ptejte se, nakolik je vaše každodenní počínání v souladu s celkovým zájmem planety

-         určete si své hmotné potřeby, aby vám v těle a na zemi bylo dobře

-         dělejte něco pro dosažení vytčeného cíle každý den, krok za krokem

-         nebojte se odložit vše staré a přežité, co pro vás představuje pochybnou jistotu a stejně tak využívejte dobře to, co už je, o co se můžete opřít

-         v problémových momentech využívejte samostatně vše, co jste se již naučili, ke svému vyléčení a harmonizaci.

-         nalezněte a rozvíjejte v sobě nestranného a nezávislého pozorovatele, abyste se snadněji mohli vyrovnat s překvapujícími a nestandardními, šokujícími avšak transformujícími situacemi…

-         buďte vděčni za vše, čeho jsme již dosáhli, pokud se vám zdá, že stagnujete, jednoduše se podívejte za sebe.

-         - zeptejte se svého srdce, jaká je vaše cesta a prostě po ní jděte

-         ať se děje cokoliv, vězte, že vše je dobré…