ALITA ZAURAK: BÝT SEBOU

ukázka z knihy

Klíč k interpretaci individuálního horoskopu
POVAHA JÁDRA KOSMOGRAMU A HOROSKOPU

Seznam kapitol:

NAD MAPOU ZROZENÍ
KOSMOGRAM A HOROSKOP
STRUKTURA JÁDRA KOSMOGRAMU A HOROSKOPU
SROVNÁNÍ KOSMOGRAMU A HOROSKOPU
POČÁTKY
ŽIVLY
KŘÍŽE
ZÓNY
KVADRANTY
KOLO ŽIVOTA
HEMISFÉRY
POVAHA JÁDRA KOSMOGRAMU A HOROSKOPU ZROZENCE 1.1.2000, 0.00, PRAHA
UPROSTŘED PESTROBAREVNÉ MANDALY

Úvodní motto na první stránce:

Být sebou…
Odhalit zářící mnohohranný krystal Podstaty pod vrstvami představ o sobě.

Být sebou…
Objevit skutečnou archetypální podobu za přehlídkou nasazených masek.

Být sebou…
Odložit každý stereotypní pohyb spících loutek.

Být sebou…
Osvobodit prostor neopakovatelným projevům a skutkům.

Být sebou …
Vyzařovat ze středu zářivou energii jedinečnosti.


NAD MAPOU ZROZENÍ

Naše zrození je z hlediska našeho současného stavu tím nejsilnějším a nejdůležitějším činem, jakého jsme doposud byli schopni. Kromě duchovního přerodu není nic, co by mohlo předejít svým významem tuto událost, nic tak fascinujícího a fatálního, nic tak opravdového jako skutečnost, že jsme přestoupili hranici mezi světy, že jsme se objevili v této podobě v této variantě reality…

Byl to odhodlaný skok parašutisty?
Byla to hazardní hra?
Byl to více či méně dokonale promyšlený tah šachového mistra?

S pomocí několika základních kódů pronikáme do fascinujícího informačního labyrintu - odhalujeme mysterium zašifrování sebe sama do zrozence s určitými vlastnostmi a podobou. Nekonečná meditace na nejrůznější varianty a stavy Bytí pokračuje…

Den, měsíc, čas a místo - ruleta se zastavuje v momentě narození, planety jakoby znehybněly v neopakovatelné konstelaci a neviditelná ruka tiskne neviditelné razítko na neviditelný papír.
Kosmický průkaz se nyní materializuje před naším zrakem jako zdánlivě spletitá a nepřehledná struktura z kruhů, znaků, symbolů a linií.
Učíme se číst a přecházíme od logiky lidské na logiku vesmírnou - učíme se přijmout sdělení, která jsme vyslali sami sobě sebou samými…

Díváme se na mandalu vlastního horoskopu - kruh Zodiaku s rozhozenými semínky planet a nitěmi aspektů mezi nimi:

Shluky planet jsou jako citlivé akupunkturní body na těle, jako ohniska extrémních projevů.
Silně vyjádřená znamení jako hustě osídlené země na mapě mikrokosmu.
Znamení prázdná jako bílá místa, prázdná prostranství svobody a potenciality, čekající na své objevení a tvořivé zaplnění…

Soustředěni nad magickými kruhy postupně odhalujeme zákonitosti svého zformování :

Jsme utvářeni převládajícím počátkem
A modelováni z živlů
Orientujeme se a působíme podle křížů
Rozvíjíme se jako představitelé zón
Přistupujeme ke světu podle kvadrantů
Působíme na okolí v souladu s hemisférami

Představujeme se jako jednotlivá znamení Zvěrokruhu
Projevujeme se skrze planety ve znameních a jejich aspekty
Prožíváme vzájemně se prolínající témata a situace dvanácti domů

Vytrženi ze stavu jednoty a celistvosti ocitáme se v iluzorní izolaci, v iluzorních problémech i úspěších jako cestovatelé průzkumníci, jako tvůrci, jako zajatci lapení v sítích opakujících se omylů…

Mapa zrození je
prostředkem k orientaci,
inspirací v tvorbě,
navigací na cestě,
informací o možnostech a schopnostech, o slabých a silných místech,
návodem ke každodenní meditaci,
lékem proti chaosu a zapomnění …


Sdělení horoskopu je tedy kódovanou zprávou, skrývající za zdánlivou složitostí nejprostší poselství:

Buď sebou
Buď sebou za vším i ve všem
Probuď se ve snu
Poznej souvislosti
Prozařuj temnotu závislostí
Buď vším
Buď

Univerzální poselství z jediného středu se rozpadá na nekonečno poselství individuálních, neopakovatelných stejně jako nekonečno variant a kombinací planetárních a hvězdných konstelací…

Planety v nás jako živé pulsující orgány, jako projevené bytosti …
Znamení jako zóny, příbytky a různá prostředí, v nichž spočíváme a poznáváme sebe sama
Aspekty jako způsoby komunikace a kontaktů…

Zlomky informací se při meditaci nad horoskopem znovu skládají v jediný celek stejně jako útržkovité a zdánlivě nesouvisející naše projevy, činy, opakující se události…
Existence se znovu jeví jako jediná universální mandala skutečného života složená z nekonečna mandal…
Vstupujeme do nejrůznějších podob a dějů, znovu a znovu, stále bděleji a vědoměji prožíváme stejné situace, abychom se v jednu chvíli ocitli uprostřed - volně proudící síla, volně proudící žhavá láva, zářící plazma, přelévající se božská substance čirého Bytí…


KOSMOGRAM A HOROSKOP

Koberec individuálního horoskopu utkaný ze vzájemně se prolínajících planet, znamení, aspektů, lemovaný prstencem znamení a domů je složen z KOSMOGRAMU a HOROSKOPU.
KOSMOGRAM, neboli kosmický program vykresluje informaci o podstatě zrozence - podoben spodnímu oděvu vypovídá o jeho nastavení, představách, potřebách, se kterými přichází do tohoto děje. Sestaven na základě samotného data zrození bude shodný pro všechny, kdo se narodili v tento den, měsíc a rok na planetě Zemi...
Z rozboru kosmického programu se tedy dozvídáme o vnitřních záležitostech zrozence, jeho schopnostech, talentech a úkolech, ale i komplexech a slabostech...

Sám o sobě je KOSMOGRAM složen ze znamení, planet a aspektů:

Znamení představují JIN pasivní, nehybné scény, či záhony...
Planety pak jsou JANG aktivní procesy - herci, kteří na scénách vystupují, či semena, která jsou do půdy zaseta...
Aspekty, tedy úhly, které planety uzavírají, charakterizované počátkem DEN jsou spojující energetické nitě, či nejrůznější dialogy, které mezi sebou herci vedou...

O tom, jak si působení zrozence představuje sama planeta, sama realita, do níž přichází, a rovněž o konkrétních vnějších podmínkách, za nichž je možno plnit misii kosmogramu, informuje oděv svrchní, tedy HOROSKOP, vznikající doplněním prstence dvanácti domů, počínaje ASC (ascendentem) na Zodiak na základě znalosti přesného času a místa zrodu.

Dvanáct domů představuje stejně jako dvanáct znamení Zvěrokruhu dvanáct základních životních témat, avšak v konkrétnější podobě událostí a situací:

I. BERAN - SEBEREALIZACE
II.BÝK - HMOTNÉ STATKY
III. BLÍŽENCI - KOMUNIKACE
IV. RAK - RODINA A DOMOV
V. LEV - TVORBA A HRY
VI. PANNA - ZDRAVÍ A ZAMĚSTNÁNÍ
VII. VÁHY - PARTNERSTVÍ
VIII. ŠTÍR - SMRT,SEX,TRANSFORMACE
IX. STŘELEC - STUDIUM A CESTOVÁNÍ
X. KOZOROH - PRÁCE A KARIÉRA
XI. VODNÁŘ - KOLEKTIVNÍ ZÁJMY
XII. RYBY - TAJEMSTVÍ

Zrozenec tedy vstupuje do života jako do zaměstnání - s určitými představami, mírou sebevědomí a množstvím energetického potenciálu. Konkrétní úkoly a podmínky více či méně rezonující s původními představami však určuje jeho zaměstnavatel. Tak srovnáním jádra KOSMOGRAMU a HOROSKOPU nalézáme rozpory či naopak soulad mezi představami a podmínkami, mezi vnitřním a vnějším...


STRUKTURA JÁDRA KOSMOGRAMU A HOROSKOPU

Jádra jsou složena z několika úrovní, popsaných podrobně v následujících kapitolách.

Dvanáct znamení se dělí na:
dva počátky - šest JANG a šest JIN
čtyři živly (OHEŇ, ZEMĚ, VZDUCH, VODA)
tři kříže (KARDINÁLNÍ, FIXNÍ, MUTUELNÍ)
tři zóny (ŽÁCI, MISTŘI, UČITELÉ) a
čtyři kvadranty (DĚTSTVÍ, MLÁDÍ, ZRALOST, STÁŘÍ)
dvakrát dvě hemisféry (JIH a SEVER, VÝCHOD a ZÁPAD)

Nakolik jsou jednotlivé úrovně v individuálním kosmogramu a horoskopu silně vyjádřeny poznáme podle toho, jak jsou znamení a domy obsazeny planetami. K tomu potřebujeme sám obrazec individuálního horoskopu, sestavený ručně nebo zpracovaný počítačem v libovolném astrologickém programu ( Placidův systém domů je pro tento typ práce ideální). K tomu potřebujeme přesné datum, čas a místo narození.

Pokud čas narození neznáme, použijeme pouze kosmogram a zabýváme se tedy jen vnitřní podstatou zrozence, která však má pochopitelně zásadní a větší význam než doplňující a konkretizující údaje horoskopu.

Nejprve tedy každé planetě dáme určité neměnné bodové ohodnocení:


SLUNCE - 2 body
LUNA - 2 body
MERKUR - 1,5 bodu
VENUŠE - 1,5 bodu
MARS - 1,5 bodu
JUPITER - 1 bod
SATURN - 1 bod
CHIRON - 1 bod
URAN - 1 bod
NEPTUN - 1 bod
PLUTO - 1 bod
PROZERPINA - 1 bod
VZESTUPNÝ UZEL RACHU - 0,5 bodu
SESTUPNÝ UZEL KETU - 0,5 bodu
LILIT - 0,5 bodu
SELENA - 0,5 bodu

Pokud nemáme v horoskopu Chiron, Prozerpinu, Lilit a Selenu, pak s nimi prostě nepočítáme.

Z obrazce individuálního horoskopu zjistíme postavení planet v každém znamení a domě, která pak vypíšeme do tabulky. Pokud neznáme přesný stupeň, můžeme napsat pouze název znamení, v němž se planeta usadila. Tak zjistíme, jak jsou jednotlivá znamení a domy obsazeny planetami.

Poté postupně sečteme bodová ohodnocení planet v každém jednotlivém znamení Zvěrokruhu a zaplníme sloupec "znamení" v tabulce s názvem KOSMOGRAM. Tak si ujasňujeme, jaká znamení je nejsilněji vyjádřena.

Tyto výpočty pak používáme k zaplnění ostatních tabulek, týkajících se jednotlivých úrovní jádra:

Sečteme bodové ohodnocení znamení ohnivých (Beran, Lev, Střelec), zemských (Býk, Panna, Kozoroh), vzdušných (Blíženci, Váhy, Vodnář) a vodních (Rak, Štír, Ryby) a vyplníme výslednými součty v tabulce KOSMOGRAM sloupec "živly".
Sečteme znamení kříže prvního kardinálního (Beran, Rak, Váhy, Kozoroh), druhého fixního (Býk, Lev, Štír, Vodnář), třetího mutuelního (Blíženci, Panna, Střelec, Ryby)a vyplníme sloupec "kříže".

Sečteme znamení zóny první (Beran, Býk, Blíženci, Rak), zóny druhé (Lev, Panna, Váhy, Štír) a třetí (Střelec, Kozoroh, Vodnář, Ryby) a vyplníme sloupec "zóny".
Sečteme znamení kvadrantu dětství (Beran, Býk, Blíženci), kvadrantu mládí (Rak, Lev, Panna), kvadrantu zralosti (Váhy, Štír, Střelec) a kvadrantu stáří (Kozoroh, Vodnář, Ryby) a vyplníme sloupec "kvadranty"

Sečteme znamení hemisféry jižní (Beran,Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna) a severní (Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh, Vodnář, Ryby) a vyplníme sloupec "hemisféry".
Sečteme znamení hemisféry východní (Kozoroh, Vodnář, Ryby, Beran, Býk, Blíženci) a západní (Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec) a vyplníme sloupec "hemisféry".

Nakonec stanovíme počátek převládající v jádře:

Sečteme ve sloupci "znamení" znamení JANG (Beran, Blíženci, Lev, Váhy, Střelec, Vodnář) a JIN (Býk, Rak, Panna, Štír, Kozoroh, Ryby) a zaznamenáme převažující hodnotu do kolonky "počátek". Pokud jeden z počátků převládá více než jedenapůlkrát, pak jej považujeme za převažující a napíšeme jej pod tabulku do kolonky "počátek". Pokud není převaha, považujeme počátky za vyrovnané a píšeme počátek DEN.

Sečteme na úrovni živlů JANG oheň se vzduchem a JIN vodu se zemí a porovnáme.

Určíme, jaký počátek převládá na úrovni křížů - zde vybíráme mezi JANG kardinálním, JIN fixním a DEN pohyblivým a za převažující považujeme rovněž ten z počátků, jehož hodnota přesahuje druhý více než jedenapůlkrát. Pokud ani jeden ze tří křížů nepřevažuje, napíšeme DEN. Toto pravidlo pak platí i ve všech následujících případech.

Stejně tak spočítáme vyjádřenost jednotlivých tří zón - JANG první zóny, JIN druhé, DEN třetí.

Sečteme dohromady JANG kvadrant dětství a zralosti a JIN kvadrant mládí a stáří a porovnáme je mezi sebou.

Stejně tak sečteme a porovnáme JANG hemisféry sever a východ a JIN jih a západ.

Nyní jsme na každé úrovni stanovili počátek. Porovnáváním živlů, křížů, zón, kvadrantů a hemisfér můžeme stanovit počátek, který v jádře celkově převládá. V případě, že žádný počátek nepřevládá, celkový počátek jádra je DEN. Pokud jeden ze tří počátků převládá jednoznačně na všech úrovních, můžeme tohoto zrozence považovat od samotného zrození za zformovaného, připraveného předat svou misi. Čím jednoznačnější je tato převaha, tím jednoznačnější je i zrozencův projev. V ostatních případech se jeho jádro teprve formuje a jednotí - pracuje více sám na sobě.

Tím samým způsobem pak spočítáme jádro horoskopu, jen místo znamení použijeme na začátku jednotlivé domy a spočítáme, jak jsou obsazeny planetami. Z přehledu v kapitole KOSMOGRAM A HOROSKOP již víme, že každý dům odpovídá určitému znamení - první dům Beranu, druhý dům Býku atd. Proto ve chvíli, kdy máme správně vyplněno v tabulce "Postavení planet ve znameních a domech", můžeme zaplnit i kolonku "domy" v tabulce s názvem HOROSKOP.
Poté sečteme jednotlivé domy tak, jako bychom sčítali znamení - ohnivé domy budou I.,V.,IX., zemské II.,VI.,X., vzdušné III.,VII.,XI., vodní IV.,VIII., XII. atd…


SROVNÁNÍ KOSMOGRAMU A HOROSKOPU

Následující kapitoly popisují jednotlivé úrovně od počátků až po hemisféry. Mluví-li se v textu o extremně vyjádřeném počátku, živlu, atd., pak je třeba rozlišovat, jde-li o jev, týkající se KOSMOGRAMU nebo HOROSKOPU. Údaje o kosmogramu jsou vždy silnější, neboť jsou bližší k podstatě zrozence, údaje v horoskopu pak vyjadřují, nakolik se od zrozence projev na dané úrovni vyžaduje, jak je vnějším světem formován, do jakých pozic je stavěn. Proto poté, co jsme spočítali a vytvořili obě jádra, bychom je měli nejprve porovnat a najít extrémy, abychom jasně uviděli, čím jsme přeplněni a co se od nás naopak vnějším světem obzvláště vyžaduje.

Převládá-li v kosmogramu oheň a v horoskopu země, bude zrozenec nucen vnějším světem více pracovat a jeho vnitřní tendence tvořit a bavit se bude tak omezována tzv. praktickým životem.
Převládá-li v kosmogramu první kříž, zatímco v horoskopu druhý, bude zrozenec neustále vnějším světem navracen zpět do minulosti a tak bržděn ve své tendenci směřovat kupředu bez ohlížení.
Převládá-li v kosmogramu druhá zóna, zatímco v horoskopu třetí, bude zrozenec stavěn do role učitele a odváděn ze své původní pozice mistra a pracovníka.
Převládá-li v kosmogramu kvadrant dětství a v horoskopu stáří, bude zrozenec životem izolován do ústraní a strohými podmínkami mu bude bráněno ve spontánním a bezstarostném projevu.
Převládá-li v kosmogramu hemisféra jihu a v horoskopu severu, bude zrozenec stavěn do role toho, kdo světu efektivně předává a odváděn od pozice toho, kdo jen zkoumá a učí se.
Převládá-li v kosmogramu hemisféra východu a v horoskopu západu, pak je zrozenec stavěn do role podřízeného zaměstnance, přestože vnitřně má tendenci být samostatným a nezávislým podnikatelem.
Převládá-li v kosmogramu JIN počátek a v horoskopu JANG, je zrozenec stavěn do aktivní pozice a vyváděn z pasivity.

Podle těchto příkladů můžeme analyzovat i ostatní varianty a kombinace kosmogramu a horoskopu - viz. přiložený inspirující příklad.
Pokud žádné výrazné extrémy nenalézáme, pak prostě nejsou naším tématem. Kosmogram a horoskop jsou v souladu a můžeme se tedy projevovat plynule a bez napětí a konfliktů.

Každá kapitola je oddělenou meditací na jednotlivé téma a vyžaduje značnou míru soustředění… Mějte vždy po ruce obrazec horoskopu s vypočítanými tabulkami. Pouze tak nedojde ke zmatku a chybným výkladům při čtení celého textu.