Vítejte v MANDÁLII

Diktatura Ducha

 

Aktuální akce Ality Zaurak

KURZ ASTROLOGIE PRO POKROČILÉ listopad 2017 - listopad 2018
KURZ ASTROLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY leden 2018 - leden 2020
SLUNEČNÍ KRUH - PŘEDNÁŠKY leden 2018 - červen 2018
ZASVĚCENÍ DO REIKI 1. a 2.  
ASTROLOGIE A TAROT NA CESTĚ SEBEPOZNÁNÍ červenec 2018
Procházky s Alitou leden 2018 - leden 2020

Cestování s Alitou Zaurak

LADAKH 2018: CESTA DO PŘÍTOMNOSTI
23.8 – 10.9 2018
THAJSKO A LAOS
..
2017

 

ROK VENUŠE 2018 – ROK LÁSKY

aneb Vítejme v realitě…

Rok 2017 přeje a žehná novým začátkům!

Vybízí k plnému soustředění se na sebe sama a na svou vlastní jedinečnou cestu.

Inspiruje k tvořivosti a svobodnému rozvíjení svých talentů a dovedností.
Vede nás k rozpomenutí se na to, kdo jsme a co si opravdu bytostně přejeme.
Vědomé spojení se Zdrojem energie v nás napomůže celkovému ozdravění našich těl, vztahů a dalších oblastí života...

 

Celý text ZDE

K O S M O L O G I C K Á  
T E R A P I E

Intenzivní a živá interpretace vaší mapy zrození neboli horoskopu

 - seznámení s individuálním vesmírným programem
a možnostmi jeho využití a realizace
- probouzející setkání s vlastní podstatou a daným potenciálem, možnostmi a perspektivami
- navigace ve zlomových či krizových okamžicích
- doporučené individuální meditace a techniky
- výstižné vyjádření a sdělení klíčových životních témat
- uvědomění si skrytých příčin fyzických, psychických a jiných potíží
- analýza přístupů k základním životním otázkám: seberealizace, finance, zaměstnání, partnerství, atd.

Vesmírné astro-kódy a symboly převedeny citlivě do lidské řeči se stávají specifickou poezií – každá interpretace je tak vlastně jedinečnou písní o daném zrozenci, písní vysvobozenou z chaosu a změti slov, přebytečných myšlenek, činů a nezodpovězených otázek.
Mým záměrem je, aby každý tuto léčivou a scelující píseň uslyšel, nechal se jí prostoupit a poté jí rovněž naplno zpíval a vyzařoval. Očista od cizorodých příměsí, iluzí a klamných představ bránících v plnohodnotné existenci je mnohdy dosti náročná, proto tuto formu léčby doporučuji těm, kdo se opravdu vyléčit chtějí a jsou připraveni na změny, které toto setkání přinese...

 Cena za živou besedu s audiozáznamem: 2400 korun.


    

Nové CD Ality Zaurak:

SVATBA PROTIKLADů


...Postupně přestáváme sami sebe chápat jako odděleného a osamoceného jedince. Začínáme v každém okamžiku vnímat a prožívat své spojení se Zdrojem a matkou Zemí a setkání s každým mužem či ženou se stává skutečnou oslavou a radostí.
 
Jsme-li si plně vědomi sami sebe, jsme naplněni Láskou, stáváme se tělem Lásky a tuto skutečnost vyzařujeme do vnějšího světa. Zákonitě tak zveme do svého života toho, s kým můžeme opravdu, bez zbytečného utrpení a dramat naplno a intenzivně sdílet a rozvíjet svou existenci....

 
Slovem vedená tantrická meditace je inspirací pro jednotlivce i páry, je podivuhodným rituálem, procesem niterné alchymie a tvořivosti. S pomocí dechu a vizualizace vyrovnáváme energii muže a ženy uvnitř nás.Tak léčíme a harmonizujeme své partnerské vztahy a milostný život a pomáháme sami sobě stát se harmonickou a celistvou bytostí. Tantra znamená rozšíření – můžeme tedy rozšířit své chápání partnerství a sexuality, můžeme je proměnit v božskou záležitost, kterou také ve skutečnosti jsou.

Hlas a text: Alita Zaurak
Hudba: Kamil Holub
Zvuk a střih: Kamil Holub
Sleeve note a ilustrace: Alita Zaurak
Grafické zpracování: Eva Dušejovská

 
Pokud se vám cd líbí a chcete se o prožitek podělit, prosím, nekopírujte, ale objednejte si jej – podpoříte tím podobné projekty.

Objednat CD si můžete na emailu:
mandalia@mandalia.cz
nebo na telefonu: 603 366 249
Cena: 230 Kč + poštovné (30,-)


Ukázka ke stažení: 3.část (MP3)

Svatba protikladů je podivuhodným rituálem, procesem niterné alchymie a tvořivosti, který může probíhat v páru a stejně tak i uvnitř nás jako jedinců. Tantra znamená rozšíření – můžeme tedy rozšířit své chápání partnerství a sexuality, můžeme je proměnit v božskou záležitost, kterou také ve skutečnosti jsou.
Rodíme se v mužském či ženském těle a celý život směřujeme k setkání se svým protikladem, se svým životním partnerem či partnerkou, k prožitku znovusjednocení. Toto směřování, tato setkávání a oddělování, sbližování a rozchody se často neobejdou bez bolesti, konfliktů, zklamání, rozčarování, pocitu nenaplněnosti.
Dlouho jsme totiž nechápali, že veškeré naše partnerské vztahy dokonale odrážejí vztah dvou základních energií uvnitř nás.
V jednu chvíli se probouzíme a zjišťujeme, že partnerův vztah k nám je jen materializací našeho vztahu k sobě samým...
Nejrůznější prožitky z partnerství jsou velmi cennou zkušeností, zároveň však prožité strachy a zklamání z minulosti vytvářejí určité vzorce, podle kterých se mohou skládat i naše vztahy budoucí. Nakonec jsme tak vyčerpáni, že ztrácíme sílu vůbec do nějakých vztahů vstupovat. To vše tak dlouho, dokud nepochopíme a nezačneme se měnit – pracovat sami na sobě a tak léčit a harmonizovat i svůj milostný život.

Během této vedené meditace můžeme jednoduchým způsobem, pomocí dechu, vizualizace a následovného hlubokého prožitku uchopit základní tantrické principy:
Přijímáme své mužské či ženské tělo.
Přijímáme existenci muže či ženy ve svém životě.
Setkáváme se nejen na tělesné, ale i na srdeční a duševní úrovni.
Mezi námi i v nás proudí energie, se kterou můžeme tvořit, léčit se, vnímat jí.
 
Tak postupně přestáváme sami sebe chápat jako odděleného, osamoceného jedince. Začínáme v každém okamžiku vnímat a prožívat své spojení se Zdrojem a s matkou Zemí a setkání s každým mužem či ženou se stává skutečnou oslavou a radostí. Jsme-li si plně vědomi sami sebe, jsme naplněni Láskou, stáváme se tělem Lásky a tuto skutečnost vyzařujeme do vnějšího světa. Zákonitě tak zveme do svého života toho, s kým můžeme opravdu, bez zbytečného utrpení a dramat naplno a intenzivně sdílet svou existenci...
Pokud posloucháte toto cd sami, jako jednotlivec, můžete si vizualizovat konkrétního či universálního vnitřního partnera či partnerku. Prosím, nepoužívejte tuto meditaci k psychickému ovlivňování někoho jiného,požádejte si o souhlas toho, kdo by měl rituál s vámi na dálku sdílet.
Pokud posloucháte cd společně, jako pár, pak samozřejmě můžete velmi zintenzivnit a prohloubit CD může být inspirací k vědomému početí či poléčení bolestných míst a zranění. Vstupujte, prosím, do meditace s tím, s kým máte trvalejší, hlubší vztah.
Přeji vám mnoho radosti, odvahy, trpělivosti a požehnání na této cestě!

Alita Zaurak
čas Vah, Štíra a Střelce 2011 

KURZ ASTROLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY

Ality Zaurak

Co je obsahem:

přehledné seznámení s astrologickou abecedou /znamení,planety,aspekty,domy/

práce s jádrem kosmogramu a horoskopu

karmické souvislosti

partnerský horoskop, tranzity a orientace v čase

automatická kresba a tarot jako doplněk astrologického výkladu


 

K čemu kurz směřuje:

naučíte se umění výkladu individuálního kosmogramu a horoskopu

zorientujete se ve své životní situaci

každodenně můžete využívat astrologii jako průvodkyni na duchovní cestě

vnesete více harmonie a moudrosti, pochopení a tolerance do vztahů

začnete využívat intenzivněji svůj potenciál, své schopnosti…
 

+++
 

Kurz má podobu jednodenních seminářů 1x měsíčně vždy v sobotu, v Praze (místo bude upřesněno podle počtu zájemců).

PRVNÍ SETKÁNÍ: 20.1 2018, od 10.00.

 

Cena je 1200 korun za každé setkání, v případě nepřítomnosti dostanete audionahrávku.
V ceně jsou skripta a další studijní materiál, výtisk horoskopu…

+++

Astrologii se profesionálně věnuji již přibližně 20 let a je pro mě stále velkým dobrodružstvím. Na kurzech se snažím předat veškerou svou zkušenost a stále se prohlubující poznatky a zároveň dát impuls a inspiraci k vývoji. Dávám přednost práci v menších skupinách, kde vzniká příjemná tvůrčí atmosféra sdílení a objevování. Pracuji s principy tzv. astrojógy - aktivního a tvůrčího přístupu ke svému osudu. Paradoxně si díky astrologii stále intenzivněji uvědomuji, že jsme ve své podstatě zcela svobodni. Svobodným rozhodnutím jsme si oblékli toto tělo a vlastnosti vyjádřené v horoskopu a stejně tak svobodně se můžeme rozhodnout ke Změně…“

 

V případě zájmu ráda odpovím na Vaše dotazy:

Alita Zaurak mandalia@mandalia.cz, 603366249, zprávou na fb: Alita Zaurak

 

KURZ ASTROLOGIE PRO POKROČILÍ ANEB TRANZITY PLANET

Ality Zaurak

Milí přátelé a příznivci astrologie!

Po mnoha letech každodenní intenzivní praxe a sbírání zkušeností si dovoluji poprvé otevřít tento pokračovací kurs, určený jak absolventům desítek mých seminářů a workshopů, tak i těm, kdo studovali jinde či samoukům…

Tranzity planet si opravdu vychutnávám! Toto podivuhodné dobrodružství si navíc můžete užít kdykoliv a kdekoliv. Stačí být dobře seznámen se svým původním horoskopem a mít k dispozici alespoň tabulky efemerid na aktuální období, třeba jen na kousku papíru.

Ať chceme či nechceme, ať už se nám to líbí nebo ne, jsme pod vlivem(-: Tyto planetární a hvězdné či jiné vlivy se pokoušely popsat veškeré prastaré civilizace, ať už nám neznámé či známé - Indie, Čína, Mexiko, Egypt… Přesný původ astrologické nauky vlastně není znám. Dá se říci,že tu vždy byla a bude, nezávisle na našich názorech na ní, nezávisle na tom, jestli na ní lidé věří či nevěří...

Názor, že tyto vlivy nás omezují či dokonce ohrožují, považuji za mylný. Vnímám je především jako výzvu ke spolupráci a spolutvoření, pozornému a vědomému přístupu k tomu, co se nám děje. Poté ani ty nejnáročnější konstelace nemohou působit hrozivě, stávají se spíše v dobrém smyslu výzvou...Vědomým a bdělým pozorováním můžeme navíc výrazně zmírnit a zjemnit jejich projev a namísto setrvání se stavu vnitřního boje a odporu se dostávat se stále hlubšího souladu s vesmírnými zákonitostmi.


 

Ráda s vámi tedy budu sdílet své letité zkušenosti jak z vlastního života, tak i z každodenní mnohaleté profesionální praxe. Astrologii chápu jako duchovní cestu, takto též k výkladu i výuce přistupuji. Po mnoha letech každodenní praxe a “zázraků“, které zažívám mohu se stále větší jistotou předávat veškeré své znalosti a poznatky z bezmála pětadvacetileté úspěšné práce jak s lidmi, tak i na sobě...

Práce s tranzity planet posílí vaše astrologické sebevědomí a dodá nadšení pro další práci na sobě a též pro poradenství druhým lidem. Je to skutečná "třešnička na dortu" po absolvování základů astrologie.

Samozřejmostí je podoba tzv. astrodílny: probíranou látku budeme aplikovat na vaše individuální horoskopy, které vždy vytisknu k aktuálními datu.

+++
 

KDY: Kurs probíhá jednou měsíčně, obvykle v sobotu, po dobu cca jednoho roku. Postupně probereme tranzity Slunce, Luny a deseti planet.

TERMÍNY SEMINÁŘŮ: Tranzity Slunce - 25.11 2017, Tranzity Luny - 16.12 2017,Tranzity Merkura - 13.1 2018, Tranzity Venuše - 3.3 2018, Tranzity Marsu - 7.4 2018, dále dle dohody...

KDE: kurs bude v Praze, místo bude upřesněno podle počtu zájemců.

CENA je 1200 korun za každé setkání, v případě nepřítomnosti dostanete audionahrávku.

 

Astrologii se profesionálně věnuji již přibližně 20 let a je pro mě stále velkým dobrodružstvím. Na kurzech se snažím předat veškerou svou zkušenost a stále se prohlubující poznatky a zároveň dát impuls a inspiraci k vývoji. Dávám přednost práci v menších skupinách, kde vzniká příjemná tvůrčí atmosféra sdílení a objevování. Pracuji s principy tzv. astrojógy - aktivního a tvůrčího přístupu ke svému osudu. Paradoxně si díky astrologii stále intenzivněji uvědomuji, že jsme ve své podstatě zcela svobodni. Svobodným rozhodnutím jsme si oblékli toto tělo a vlastnosti vyjádřené v horoskopu a stejně tak svobodně se můžeme rozhodnout ke Změně…“

 

Přihlášky a případné dotazy:

Alita Zaurak mandalia@mandalia.cz, 603366249, zprávou na fb: Alita Zaurak


SLUNEČNÍ KRUH s Alitou Zaurak

Živá a inspirativní setkání, sdílení a spolutvoření v souladu s Vesmírem a postavením Slunce ve Zvěrokruhu. Po úvodní přednášce o aktuální situaci z hlediska astrologie následuje společná řízená meditace a poté prostor na sdílení prožitků, otázky a odpovědi…

Přijďte se napojit, propojit, znovuspojit!


 

Úterý 12.9

ČAS PANNY: BÝT V TĚLE

Dvanáct znamení Zvěrokruhu představuje zároveň dvanáct částí našeho těla, dvanáct způsobů sebeléčby a dvanáct klíčů k dokonalému zdraví, k naprosté celistvosti. Postupně se svým tělem projdeme a sdělované rovnou prožijeme a uskutečníme. Tento proces završíme společnou meditací. Zdraví a šťastní můžeme být už tady, už teď!

Úterý 24.10

ČAS ŠTÍRA: NECHŤ SÍLA PROUDÍ!

Po dvanácti letech nyní do znamení Štíra vstoupila planeta Jupiter. Co, a hlavně jak nás bude učit během celého následujícího roku? Ponoříme se hluboko pod povrch věcí, k holé pravdě bez příkras, k pravdě, která nás jen a jen osvobodí...Ve společné meditaci vědomě rozhodneme pro vnitřní práci a umožníme tak hladký průběh transformačních procesů, které tato konstelace po celý následující rok bude nabízet a přinášet.

Čtvrtek 23.11

ČAS ČAS STŘELCE: SVĚTLO V NÁS

V období ubývání denního, vnějšího světla narůstá naše potřeba obracet se dovnitř, kde nalézáme světlo Ducha, běžným zrakem neviditelné. Jaké poznání nám přinesly krizové životní okamžiky? V čem se shodují všechna duchovní učení? Jak toto poznání zakotvit, žít jej v každodennosti? Dovolme a umožněme světlu zevnitř narůstat a prozářit tělo, mysl, pocity, situace a události v našem životě…

Čtvrtek 14.12

ČAS ZIMNÍ SLUNOVRAT A NOVÉ PARADIGMA

Na hranici Střelce a Kozoroha, v místě maximální aktivizace mentálního těla a zároveň v bodě zimního Slunovratu, se v těchto dnech nalézá po třiceti letech planeta Saturn. Naše myšlení se tak pod jeho dlouhodobějším vlivem „přibližuje k nebi“ – stává se konstruktivnějším a zdravějším, což přináší příznivé změny do našich životů a celkovou obrodu lidské společnosti. Pojďme společně rozšířit vědomí daleko za hranice našeho navyklého chápání a vnímání reality...


 

Místo: knihkupectví U Džoudyho (přednášková místnost), Jugoslávská 670/7, metro I.P.Pavlova

Čas: od 18.00 do 20.00, Vstupné: 100 korun, Rezervace: Alita Zaurak 603366249, mandalia@mandalia.cz
ASTROLOGIE A TAROT NA CESTĚ SEBEPOZNÁNÍ Dům Slunce u Berounky, 20. - 23.7 2018

Vážení a milí přátelé,

zvu vás na čtyřdenní letní seminář na němž se s vámi ráda podělím o své každodenní zkušenosti s tarotovými kartami.

Účast je vhodná pro všechny absolventy astrologických kursů a stejně tak i pro ty, kdo astrologické znalosti zatím nemají.

Těším se na společnou práci!

Alita Zaurak


 

Témata:

Jak jsou tarotové karty propojeny s výkladem horoskopu, s archetypy světel a planet ve znameních Zvěrokruhu.

Popis a hlubší vysvětlení jednotlivých karet s použitím RIDER WAITE a OSHO ZEN TAROT

Různé typy karetního výkladu: vztahy, rozhodování, pochopení životní situace, narozeninový roční výklad atd...


 

čtvrtek 20.7: Malá arkána

 

pátek 21.7: Dvorní karty

 

sobota 22.7: Velká arkána

 

neděle 23.7: Praxe výkladu tarotu


 


 

Cena celého semináře je 3200 korun /k dispozici nahrávka, skripta/, V případě nepřítomnosti se za nahrávku platí plná cena – tj. 800 korun za den.


 

Kurs probíhá v centru Dům Slunce (Sýkořice, nedaleko Zbečna), kde si můžete vybrat z různých druhů ubytování: ve vlastním stanu, v chatce, v pokoji či apartmánu. Snídaně a večeře z vlastních zásob, obědvat budeme v blízké restauraci. Do místa se dostanete vlakem, autobusem (cca hodinu z Prahy přes Beroun či Kladno) nebo vlastní dopravou.

od 10.00 do 18.00


Začátek výuky bude každý den v 9.30, konec přibližně kolem 18.00, s přestávkou na oběd a koupání. Večery můžeme strávit u táboráku či na procházkách v okolí.

Přihlášky na kurs a bližší informace: 603366249/Alita/ nebo mandalia@mandalia.cz 

welcome to:

www.mandalia.cz

Osvobozený prostor pro osvobozenou mysl

 

ZASVĚCENÍ DO REIKI I.

 

Zasvěcením jste napojeni na přímý universální zdroj energie, skrze celé generace mistrů a zasvěcovatelů moderního Reiki se dostáváte až k jeho himalájským prapočátkům, které sahají až k samotnému Šivovi…

Rozpomínáte se na schopnost léčit rukama, kterou jsme všichni již kdysi měli a zasvěcením se vlastně jen aktivizuje.

Dostáváte se do hlubšího kontaktu s vlastním tělem. Během následujících týdnů může dojít k očistným procesům, které vám napoví, jak lépe o tělo pečovat, v jaké tělesné i životní oblasti máme hlavní problém a jak k němu přistoupit.

Zasvěcení urychluje Vás vývoj, Váš přechod z utrpení do bdělosti a radosti.

Posílí vaši imunitu vůči negativním vlivům, vaše sebevědomí plnocenné lidské bytosti a Vaši víru v spojení s jemnohmotným světem.

Stáváte se léčiteli sami sebe, svých blízkých, zvířat i rostlin, planety Země a všech, kdo vaši léčbu budou potřebovat.


 

Celé zasvěcení trvá asi tři hodiny a skládá se z úvodního povídání s automatickou kresbou a předání základních informací (historie a podstata Reiki, jednoduché techniky sebeléčby a léčení druhých) a nakonec samotného rituálu.

Zasvěcení do Reiki I. je vhodné i pro děti do 18let.

Obvykle pracuji s jedním, maximálně dvěma adepty.

Cena je 1 800 korun.

 

Po dohodě je možné pokračovat v zasvěcení do REIKI II, minimálně však měsíc po absolvování REIKI I.

 Pro bližší seznámení doporučuji skvělou knihu Diane Steinové „Průvodce léčením Reiki“

 Objednání a informace na tel: 603 366 249, mail: mandalia@mandalia.cz  Alita Zaurak

 ZPĚT

   

 

Kontakt na všechny akce:

 Alita Zaurak - 603 366 249

 mandalia@mandalia.cz

 

 ZPĚT