Vítejte v MANDÁLII

Diktatura Ducha

 

Aktuální akce Ality Zaurak

KURZ ASTROLOGIE PRO POKROČILÉ září 2019-prosinec 2020
KURZ ASTROLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY leden 2020 - prosinec 2021
SLUNEČNÍ KRUH - PŘEDNÁŠKY podzim 2018 - jaro 2019
ZASVĚCENÍ DO REIKI 1. a 2.  
ASTROLOGIE A TAROT NA CESTĚ SEBEPOZNÁNÍ červenec 2018
Procházky s Alitou červen 2019 - leden 2020

Cestování s Alitou Zaurak

INDIE SEVER - oslava života i smrti
28.10 - 15.11 2019
CESTA K PRAMENI GANGY
..
3. – 19.10 2019
POHOŘÍM PIRIN aneb PODIVUHODNÁ CESTA K SOBĚ...
..
31.7 – 13.8 2019

 

ROK MERKURA 2019 - ROK SEBEPOZNÁNÍ A UZDRAVOVÁNÍ

Nový rok nám přináší mnoho možností a příležitostí ke studiu, zkoumání, bádání a odhalování toho, co před námi bylo doposud ukryto pod tmavou rouškou nevědomosti…Mnohé skutečnosti budou projeveny, objeveny či doslova vytaženy „na světlo boží

Vládce znamení Blíženců Merkur je archetypálním žákem, studentem, učedníkem. Je tím, kdo se ptá, kdo neúnavně a vytrvale hledá odpovědi na své otázky. My lidé jsme ve své podstatě právě takovými žáky, což je možno rozeznat třeba v ruském slově čelo-věk, kde čéla znamená v sánskrtu žák a věk je čas. Jsme tedy doslova “žáky v čase”. Učíme se, vyvíjíme, poznáváme sebe sama, postupně obnažujeme pod všemožnými vrstvami svou božskou podstatu. Naším hlavním učitelem neboli guru, tedy doslova tím, kdo ukazuje cestu ke světlu je naše vyšší Já, s nímž se dříve či později všichni spojíme a mnohé naše otázky se rozpustí ve stavu Poznání.

Celý text ZDE

K O S M O L O G I C K Á  
T E R A P I E

Intenzivní a živá interpretace vaší mapy zrození neboli horoskopu

 - seznámení s individuálním vesmírným programem
a možnostmi jeho využití a realizace
- probouzející setkání s vlastní podstatou a daným potenciálem, možnostmi a perspektivami
- navigace ve zlomových či krizových okamžicích
- doporučené individuální meditace a techniky
- výstižné vyjádření a sdělení klíčových životních témat
- uvědomění si skrytých příčin fyzických, psychických a jiných potíží
- analýza přístupů k základním životním otázkám: seberealizace, finance, zaměstnání, partnerství, atd.

Vesmírné astro-kódy a symboly převedeny citlivě do lidské řeči se stávají specifickou poezií – každá interpretace je tak vlastně jedinečnou písní o daném zrozenci, písní vysvobozenou z chaosu a změti slov, přebytečných myšlenek, činů a nezodpovězených otázek.
Mým záměrem je, aby každý tuto léčivou a scelující píseň uslyšel, nechal se jí prostoupit a poté jí rovněž naplno zpíval a vyzařoval. Očista od cizorodých příměsí, iluzí a klamných představ bránících v plnohodnotné existenci je mnohdy dosti náročná, proto tuto formu léčby doporučuji těm, kdo se opravdu vyléčit chtějí a jsou připraveni na změny, které toto setkání přinese...

 Cena za živou besedu s audiozáznamem: 2600 korun.


    

Nové CD Ality Zaurak:

SVATBA PROTIKLADů


...Postupně přestáváme sami sebe chápat jako odděleného a osamoceného jedince. Začínáme v každém okamžiku vnímat a prožívat své spojení se Zdrojem a matkou Zemí a setkání s každým mužem či ženou se stává skutečnou oslavou a radostí.
 
Jsme-li si plně vědomi sami sebe, jsme naplněni Láskou, stáváme se tělem Lásky a tuto skutečnost vyzařujeme do vnějšího světa. Zákonitě tak zveme do svého života toho, s kým můžeme opravdu, bez zbytečného utrpení a dramat naplno a intenzivně sdílet a rozvíjet svou existenci....

 
Slovem vedená tantrická meditace je inspirací pro jednotlivce i páry, je podivuhodným rituálem, procesem niterné alchymie a tvořivosti. S pomocí dechu a vizualizace vyrovnáváme energii muže a ženy uvnitř nás.Tak léčíme a harmonizujeme své partnerské vztahy a milostný život a pomáháme sami sobě stát se harmonickou a celistvou bytostí. Tantra znamená rozšíření – můžeme tedy rozšířit své chápání partnerství a sexuality, můžeme je proměnit v božskou záležitost, kterou také ve skutečnosti jsou.

Hlas a text: Alita Zaurak
Hudba: Kamil Holub
Zvuk a střih: Kamil Holub
Sleeve note a ilustrace: Alita Zaurak
Grafické zpracování: Eva Dušejovská

 
Pokud se vám cd líbí a chcete se o prožitek podělit, prosím, nekopírujte, ale objednejte si jej – podpoříte tím podobné projekty.

Objednat CD si můžete na emailu:
mandalia@mandalia.cz
nebo na telefonu: 603 366 249
Cena: 230 Kč + poštovné (30,-)


Ukázka ke stažení: 3.část (MP3)

Svatba protikladů je podivuhodným rituálem, procesem niterné alchymie a tvořivosti, který může probíhat v páru a stejně tak i uvnitř nás jako jedinců. Tantra znamená rozšíření – můžeme tedy rozšířit své chápání partnerství a sexuality, můžeme je proměnit v božskou záležitost, kterou také ve skutečnosti jsou.
Rodíme se v mužském či ženském těle a celý život směřujeme k setkání se svým protikladem, se svým životním partnerem či partnerkou, k prožitku znovusjednocení. Toto směřování, tato setkávání a oddělování, sbližování a rozchody se často neobejdou bez bolesti, konfliktů, zklamání, rozčarování, pocitu nenaplněnosti.
Dlouho jsme totiž nechápali, že veškeré naše partnerské vztahy dokonale odrážejí vztah dvou základních energií uvnitř nás.
V jednu chvíli se probouzíme a zjišťujeme, že partnerův vztah k nám je jen materializací našeho vztahu k sobě samým...
Nejrůznější prožitky z partnerství jsou velmi cennou zkušeností, zároveň však prožité strachy a zklamání z minulosti vytvářejí určité vzorce, podle kterých se mohou skládat i naše vztahy budoucí. Nakonec jsme tak vyčerpáni, že ztrácíme sílu vůbec do nějakých vztahů vstupovat. To vše tak dlouho, dokud nepochopíme a nezačneme se měnit – pracovat sami na sobě a tak léčit a harmonizovat i svůj milostný život.

Během této vedené meditace můžeme jednoduchým způsobem, pomocí dechu, vizualizace a následovného hlubokého prožitku uchopit základní tantrické principy:
Přijímáme své mužské či ženské tělo.
Přijímáme existenci muže či ženy ve svém životě.
Setkáváme se nejen na tělesné, ale i na srdeční a duševní úrovni.
Mezi námi i v nás proudí energie, se kterou můžeme tvořit, léčit se, vnímat jí.
 
Tak postupně přestáváme sami sebe chápat jako odděleného, osamoceného jedince. Začínáme v každém okamžiku vnímat a prožívat své spojení se Zdrojem a s matkou Zemí a setkání s každým mužem či ženou se stává skutečnou oslavou a radostí. Jsme-li si plně vědomi sami sebe, jsme naplněni Láskou, stáváme se tělem Lásky a tuto skutečnost vyzařujeme do vnějšího světa. Zákonitě tak zveme do svého života toho, s kým můžeme opravdu, bez zbytečného utrpení a dramat naplno a intenzivně sdílet svou existenci...
Pokud posloucháte toto cd sami, jako jednotlivec, můžete si vizualizovat konkrétního či universálního vnitřního partnera či partnerku. Prosím, nepoužívejte tuto meditaci k psychickému ovlivňování někoho jiného,požádejte si o souhlas toho, kdo by měl rituál s vámi na dálku sdílet.
Pokud posloucháte cd společně, jako pár, pak samozřejmě můžete velmi zintenzivnit a prohloubit CD může být inspirací k vědomému početí či poléčení bolestných míst a zranění. Vstupujte, prosím, do meditace s tím, s kým máte trvalejší, hlubší vztah.
Přeji vám mnoho radosti, odvahy, trpělivosti a požehnání na této cestě!

Alita Zaurak
čas Vah, Štíra a Střelce 2011 

KURZ ASTROLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY

Ality Zaurak

Co je obsahem:

přehledné seznámení s astrologickou abecedou /znamení,planety,aspekty,domy/

práce s jádrem kosmogramu a horoskopu

karmické souvislosti

partnerský horoskop, tranzity a orientace v čase

automatická kresba a tarot jako doplněk astrologického výkladu


 

K čemu kurz směřuje:

naučíte se umění výkladu individuálního kosmogramu a horoskopu

zorientujete se ve své životní situaci

každodenně můžete využívat astrologii jako průvodkyni na duchovní cestě

vnesete více harmonie a moudrosti, pochopení a tolerance do vztahů

začnete využívat intenzivněji svůj potenciál, své schopnosti…
 

+++
 

Kurz má podobu jednodenních seminářů 1x měsíčně vždy v sobotu, v Praze (místo bude upřesněno podle počtu zájemců).

PRVNÍ SETKÁNÍ: 20.1 2018, od 10.00.

 

Cena je 1200 korun za každé setkání, v případě nepřítomnosti dostanete audionahrávku.
V ceně jsou skripta a další studijní materiál, výtisk horoskopu…

+++

Astrologii se profesionálně věnuji již přibližně 20 let a je pro mě stále velkým dobrodružstvím. Na kurzech se snažím předat veškerou svou zkušenost a stále se prohlubující poznatky a zároveň dát impuls a inspiraci k vývoji. Dávám přednost práci v menších skupinách, kde vzniká příjemná tvůrčí atmosféra sdílení a objevování. Pracuji s principy tzv. astrojógy - aktivního a tvůrčího přístupu ke svému osudu. Paradoxně si díky astrologii stále intenzivněji uvědomuji, že jsme ve své podstatě zcela svobodni. Svobodným rozhodnutím jsme si oblékli toto tělo a vlastnosti vyjádřené v horoskopu a stejně tak svobodně se můžeme rozhodnout ke Změně…“

 

V případě zájmu ráda odpovím na Vaše dotazy:

Alita Zaurak mandalia@mandalia.cz, 603366249, zprávou na fb: Alita Zaurak

 

KURZ ASTROLOGIE PRO POKROČILÍ ANEB TRANZITY PLANET

Ality Zaurak

Milí přátelé a příznivci astrologie!

Po mnoha letech každodenní intenzivní praxe a sbírání zkušeností si dovoluji poprvé otevřít tento pokračovací kurs, určený jak absolventům desítek mých seminářů a workshopů, tak i těm, kdo studovali jinde či samoukům…

Tranzity planet si opravdu vychutnávám! Toto podivuhodné dobrodružství si navíc můžete užít kdykoliv a kdekoliv. Stačí být dobře seznámen se svým původním horoskopem a mít k dispozici alespoň tabulky efemerid na aktuální období, třeba jen na kousku papíru.

Ať chceme či nechceme, ať už se nám to líbí nebo ne, jsme pod vlivem(-: Tyto planetární a hvězdné či jiné vlivy se pokoušely popsat veškeré prastaré civilizace, ať už nám neznámé či známé - Indie, Čína, Mexiko, Egypt… Přesný původ astrologické nauky vlastně není znám. Dá se říci,že tu vždy byla a bude, nezávisle na našich názorech na ní, nezávisle na tom, jestli na ní lidé věří či nevěří...

Názor, že tyto vlivy nás omezují či dokonce ohrožují, považuji za mylný. Vnímám je především jako výzvu ke spolupráci a spolutvoření, pozornému a vědomému přístupu k tomu, co se nám děje. Poté ani ty nejnáročnější konstelace nemohou působit hrozivě, stávají se spíše v dobrém smyslu výzvou...Vědomým a bdělým pozorováním můžeme navíc výrazně zmírnit a zjemnit jejich projev a namísto setrvání se stavu vnitřního boje a odporu se dostávat se stále hlubšího souladu s vesmírnými zákonitostmi.


 

Ráda s vámi tedy budu sdílet své letité zkušenosti jak z vlastního života, tak i z každodenní mnohaleté profesionální praxe. Astrologii chápu jako duchovní cestu, takto též k výkladu i výuce přistupuji. Po mnoha letech každodenní praxe a “zázraků“, které zažívám mohu se stále větší jistotou předávat veškeré své znalosti a poznatky z bezmála pětadvacetileté úspěšné práce jak s lidmi, tak i na sobě...

Práce s tranzity planet posílí vaše astrologické sebevědomí a dodá nadšení pro další práci na sobě a též pro poradenství druhým lidem. Je to skutečná "třešnička na dortu" po absolvování základů astrologie.

Samozřejmostí je podoba tzv. astrodílny: probíranou látku budeme aplikovat na vaše individuální horoskopy, které vždy vytisknu k aktuálními datu.

+++
 

KDY: Kurs probíhá jednou měsíčně, obvykle v sobotu, po dobu cca jednoho roku. Postupně probereme tranzity Slunce, Luny a deseti planet.

TERMÍNY SEMINÁŘŮ: Tranzity Slunce - 25.11 2017, Tranzity Luny - 16.12 2017,Tranzity Merkura - 13.1 2018, Tranzity Venuše - 3.3 2018, Tranzity Marsu - 7.4 2018, dále dle dohody...

KDE: kurs bude v Praze, místo bude upřesněno podle počtu zájemců.

CENA je 1200 korun za každé setkání, v případě nepřítomnosti dostanete audionahrávku.

 

Astrologii se profesionálně věnuji již přibližně 20 let a je pro mě stále velkým dobrodružstvím. Na kurzech se snažím předat veškerou svou zkušenost a stále se prohlubující poznatky a zároveň dát impuls a inspiraci k vývoji. Dávám přednost práci v menších skupinách, kde vzniká příjemná tvůrčí atmosféra sdílení a objevování. Pracuji s principy tzv. astrojógy - aktivního a tvůrčího přístupu ke svému osudu. Paradoxně si díky astrologii stále intenzivněji uvědomuji, že jsme ve své podstatě zcela svobodni. Svobodným rozhodnutím jsme si oblékli toto tělo a vlastnosti vyjádřené v horoskopu a stejně tak svobodně se můžeme rozhodnout ke Změně…“

 

Přihlášky a případné dotazy:

Alita Zaurak mandalia@mandalia.cz, 603366249, zprávou na fb: Alita Zaurak


LÉČIVÉ MYŠLENKY
Zima a jaro 2019
Cyklus přednášek a meditací Ality Zaurak

Již desítky let prožíváme období velké myšlenkové obrody neboli změnu paradigmatu. Znamená to myslet jinak, myslet zdravě a konstruktivně, v souladu s vesmírnými zákonitostmi. Veškeré naše problémy jsou vlastně způsobeny neznalostí či ignorancí těchto zákonitostí a kladením odporu. Tak vznikají „turbulence“ a napětí, náročné situace, díky nimž se však učíme a vyvíjíme. Je to podivuhodné dobrodružství, v němž nám astrologie může být skvělou podporou a inspirací. Dvanáct znamení Zvěrokruhu a tedy i dvanáct životních oblastí a témat můžeme prožívat a zkoumat během jednotlivých období roku. Každá z těchto přednášek tedy souvisí s daným aktuálním znamením a napomůže srovnat si v hlavě různé poznatky a zkušenosti, které jsme za mnohá léta nashromáždili.
Přednášky jsou vždy zakončeny společnou řízenou meditací, během níž můžeme vše sdělené hlouběji procítit a prožít.

Přijďte se napojit, propojit, znovuspojit!


 

Čtvrtek 10.1:

ČAS ROK MERKURA 2019

Jaký bude tento rok, jaká jsou klíčová témata nadcházejícího období? Významné konstelace planet nám mohou napovědět, ukázat směr, inspirovat. Podíváme se i na jednotlivá znamení Zvěrokruhu. V závěrečné meditaci se společně vyladíme na skutečně vědomé prožití roku, na reálné změny a posuny a celkové zlepšení našeho života.

Úterý 22.1.:

ČAS ČAS VODNÁŘE: KOSMICKÉ ZÁKONY

Neviditelné a přesto dokonale působící kosmické zákony jsou, na rozdíl od těch lidských a pomíjivých, absolutně spravedlivé. Můžeme se pokoušet je narušovat a popírat, nebo jim porozumět a žít v souladu s nimi. Jejich působení můžeme pozorovat a vnímat každý den, pokud jsme ovšem ochotni se pozorovateli stát.. Ztišíme-li svou mysl, přicházejí záblesky porozumění, což budeme moci zažít ve společné meditaci.

Čtvrtek 28.2

ČAS ČAS RYB: UMĚNÍ MEDITACE

Proč vlastně meditovat a jak se To dělá? Meditace se pomalu, ale jistě stává nezbytnou součástí našeho každodenního života. Pojďme si tedy osvětlit, co je podstatou této blahodárné činnosti atéž společně zažít TO, co je ukryto pod závojem iluze, utkaným z našich pocitů a myšlenek: ČIRÉ BYTÍ, VĚDOMÍ, BLAŽENOST...

Úterý 19.3

ČAS ČAS BERANA: SEBEDŮVĚRA

Sebe-důvěra je vlastně první nejdůležitější kvalitou, kterou potřebujeme k životu. Při tom bývá oslabena nejrůznějšími vlivy, počínaje již samotnými okolnostmi porodu a situacemi v dětství. Co tady vlastně děláme, proč tu jsme, kvůli komu a čemu? Jak zdravě myslet na sebe? Pojďme si připomenout zásadní skutečnosti spojené s naší existencí a osvobodit se od zbytečných strachů a pochyb…

Úterý 23.4

ČAS ČAS BÝKA: BOHA-TSTVÍ, SOBĚ-STVÍ, SEBE-LÁSKA

Co to vlastně znamená mít se rád, být bohatý...Co to je život v lásce a hojnost a jak jej doopravdy žít? V astrologickém rozboru kvalit znamení Býka můžeme najít mnohé odpovědi na tyto zásadní otázky, vracející nás každé jaro též zpět do našeho dětství, do „jara života“...Pojďme se tedy vcítit do sebe a cítit se dobře – jak ve společné prožitkové meditace, tak i v každodenní realitě na planetě Zemi…

úterý 4.6

ČAS ČAS BLÍŽENCŮ: MYSLET ZDRAVĚ

Ovládáme svou mysl či spíše ona ovládá nás? Je naším tvůrčím nástrojem nebo se svým způsobem smýšlení spíše omezujeme či dokonce ubližujeme sobě i druhým? Určitě bychom rádi zvolili první verzi a také se k ní pomalu, ale jistě blížíme! Povíme si, jak tento proces urychlit a ve společné meditaci prožijeme sílu vědomě použitých slov a vět...

čtvrtek 20.6

ČAS ČAS RAKA: OTEC NEBE A MATKA ZEM

Ve dnech kolem letního Slunovratu se můžeme plně ponořit a uvolnit do života v těle, užívat a intenzivně prožívat nádheru pozemského bytí. Opíráme se o zemi, rosteme k nebi. Pojďme společně posílit a ozdravit své spojení s předky, aby strom našeho života mohl zdravě růst, mohutnět, sílit...


 

Místo: knihkupectví U Džoudyho (přednášková místnost), Jugoslávská 670/7, metro I.P.Pavlova

Čas: od 18.00 do 20.00, Vstupné: 100 korun, Rezervace: Alita Zaurak 603366249, mandalia@mandalia.cz
ASTROLOGIE A TAROT NA CESTĚ SEBEPOZNÁNÍ Dům Slunce u Berounky

Vážení a milí přátelé,

zvu vás na čtyřdenní letní seminář na němž se s vámi ráda podělím o své každodenní zkušenosti s tarotovými kartami.

Účast je vhodná pro všechny absolventy astrologických kursů a stejně tak i pro ty, kdo astrologické znalosti zatím nemají.

Těším se na společnou práci!

Alita Zaurak


 

Témata:

Jak jsou tarotové karty propojeny s výkladem horoskopu, s archetypy světel a planet ve znameních Zvěrokruhu.

Popis a hlubší vysvětlení jednotlivých karet s použitím RIDER WAITE a OSHO ZEN TAROT

Různé typy karetního výkladu: vztahy, rozhodování, pochopení životní situace, narozeninový roční výklad atd...


 

čtvrtek 20.7: Malá arkána

 

pátek 21.7: Dvorní karty

 

sobota 22.7: Velká arkána

 

neděle 23.7: Praxe výkladu tarotu


 


 

Cena celého semináře je 3200 korun /k dispozici nahrávka, skripta/, V případě nepřítomnosti se za nahrávku platí plná cena – tj. 800 korun za den.


 

Kurs probíhá v centru Dům Slunce (Sýkořice, nedaleko Zbečna), kde si můžete vybrat z různých druhů ubytování: ve vlastním stanu, v chatce, v pokoji či apartmánu. Snídaně a večeře z vlastních zásob, obědvat budeme v blízké restauraci. Do místa se dostanete vlakem, autobusem (cca hodinu z Prahy přes Beroun či Kladno) nebo vlastní dopravou.

od 10.00 do 18.00


Začátek výuky bude každý den v 9.30, konec přibližně kolem 18.00, s přestávkou na oběd a koupání. Večery můžeme strávit u táboráku či na procházkách v okolí.

Přihlášky na kurs a bližší informace: 603366249/Alita/ nebo mandalia@mandalia.cz 

welcome to:

www.mandalia.cz

Osvobozený prostor pro osvobozenou mysl

 

ZASVĚCENÍ DO REIKI I.

 

Zasvěcením jste napojeni na přímý universální zdroj energie, skrze celé generace mistrů a zasvěcovatelů moderního Reiki se dostáváte až k jeho himalájským prapočátkům, které sahají až k samotnému Šivovi…

Rozpomínáte se na schopnost léčit rukama, kterou jsme všichni již kdysi měli a zasvěcením se vlastně jen aktivizuje.

Dostáváte se do hlubšího kontaktu s vlastním tělem. Během následujících týdnů může dojít k očistným procesům, které vám napoví, jak lépe o tělo pečovat, v jaké tělesné i životní oblasti máme hlavní problém a jak k němu přistoupit.

Zasvěcení urychluje Vás vývoj, Váš přechod z utrpení do bdělosti a radosti.

Posílí vaši imunitu vůči negativním vlivům, vaše sebevědomí plnocenné lidské bytosti a Vaši víru v spojení s jemnohmotným světem.

Stáváte se léčiteli sami sebe, svých blízkých, zvířat i rostlin, planety Země a všech, kdo vaši léčbu budou potřebovat.


 

Celé zasvěcení trvá asi tři hodiny a skládá se z úvodního povídání s automatickou kresbou a předání základních informací (historie a podstata Reiki, jednoduché techniky sebeléčby a léčení druhých) a nakonec samotného rituálu.

Zasvěcení do Reiki I. je vhodné i pro děti do 18let.

Obvykle pracuji s jedním, maximálně dvěma adepty.

Cena je 1 800 korun.

 

Po dohodě je možné pokračovat v zasvěcení do REIKI II, minimálně však měsíc po absolvování REIKI I.

 Pro bližší seznámení doporučuji skvělou knihu Diane Steinové „Průvodce léčením Reiki“

 Objednání a informace na tel: 603 366 249, mail: mandalia@mandalia.cz  Alita Zaurak

 ZPĚT

   

 

Kontakt na všechny akce:

 Alita Zaurak - 603 366 249

 mandalia@mandalia.cz

 

 ZPĚT