WWW.MANDALIA.CZ

OSVOBOZENÝ PROSTOR PRO OSVOBOZENOU MYSL

ENTUA SANU - BUĎTE VÍTÁNI!

"Mandalia je prostorem, do něhož ukládám všechnu svou dosavadní zkušenost s výzkumem této reality, tohoto světa a možností poznání sebe sama v něm. Tak se postupně z útržků kosmické moudrosti utváří mandala z textů a informací, které mohou inspirovat, navigovat, povznést, prozářit ty, kdo sem vstupují.
Vaše zprávy, poselství, připomínky uvítám na adrese mandalia@mandalia.cz


Děkuji všem, kdo se na tvorbě a spravování Mandalie podílejí."

ALITA ZAURAK


MANDALIA - virtuální informační mandala ve hře vesmírných souvislostí:

- astrojóga jako kosmická terapie
- inspirace na cestě k sebepoznání
- meditační texty, obrazy a poezie